Loader

FAQ

Czy podczas logowania muszę zawsze wpisywać dwuczłonowy login w postaci: login.domena ?

Tak. Z systemu MoldMaker korzysta wiele firm. Domena to identyfikator firmy, po którym system rozpoznaje na jaką firmę się logujesz.

Jak zmienić lub wyzerować samodzielnie wartość na liczniku?

W celu zwiększenia bezpieczeństwa informacji, System MoldMaker nie umożliwia samodzielnego zerowania lub zmiany wartości licznika przez Użytkownika. Zmiana taka jest możliwa tylko w autoryzowanym serwisie.

W jaki sposób mogę wymienić baterię zasilającą w liczniku.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa informacji licznik jest zaprojektowany jako nierozbieralny. Baterię zasilającą możesz wymienić tylko zlecając wymianę do autoryzowanego serwisu. Przy tej okazji możesz poprosić o ustawienie nowej wartości startowej na liczniku, np. w celu ciągłości zliczania cykli.

Co należy zrobić aby rozpocząć pracę w systemie MoldMaker? Jak zeskanować pierwsze narzędzie?

Zamontuj w narzędziu licznik MMC-11, zarejestruj konto firmowe w systemie MoldMaker.eu, zainstaluj aplikację MoldMaker Scan. W procesie rejestracji uzyskasz login i hasło, które pasują zarówno do aplikacji mobilnej jak i serwisu internetowego. Możesz już się logować.

Od teraz masz 2 sposoby aby dokonać zeskanowania pierwszego licznika:

Sposób 1.

 • Zaloguj się do serwisu MoldMaker.eu. Utwórz nowe narzędzie , polecenie NARZĘDZIA-> DODAJ NOWE NARZĘDZIE.
 • Zaloguj się do aplikacji mobilnej MoldMaker Scan. Zeskanuj zbliżeniowo licznik poleceniem  ODCZYT ZBLIŻENIOWY (NFC). Następnie użyj polecenia PRZYPISZ DO ISTNIEJĄCEGO NARZĘDZIA. Z dalszej listy wybierz narzędzie, którą przed chwilą utworzyłeś. Licznik zostanie przyporządkowany do tego narzędzia.
 • Teraz możesz użyć polecenia ODCZYT ZDALNY (BLUETOOTH), za pomocą którego nowy licznik można odczytywać zdalnie do 30m.

Sposób 2.

 • Zaloguj sie do aplikacji mobilnej MoldMaker Scan. Zeskanuj zbliżeniowo licznik poleceniem  ODCZYT ZBLIŻENIOWY (NFC). Następnie użyj polecenia UTWÓRZ NOWE NARZĘDZIE. Wpisz dane narzędzia. Po utworzeniu licznik zostanie przypisany do tego narzędzia.
 • Teraz możesz użyć polecenia ODCZYT ZDALNY (BLUETOOTH), za pomocą którego nowy licznik można odczytywać zdalnie do 30m.

To wszystko. Ciesz się zdalnym odczytem liczników i funkcjonalnościami systemu Moldmaker.

W jaki sposób bezpłatnie korzystać z systemu MoldMaker?

Posiadając nawet tylko jeden licznik możesz już bezpłatnie korzystać z systemu MoldMaker w zakresie podstawowych funkcjonalności takich jak: zdalny odczyt liczników, zbliżeniowy odczyt liczników, rejestr narzędzi, dostęp do listy odczytów, tworzenie Kart Narzędzi, itp.
Dostęp do zaawansowanych funkcjonalności wymaga wykupienia abonamentu Premium.

W jaki sposób mogę monitorować pracę mojej formy u podwykonawcy?

Pracę narzędzia u podwykonawcy możesz monitorować w 2 obszarach:

 • Obszar 1 : Monitoring przyjęcia i wydania formy ze stanu podwykonawcy.
  Podwykonawca przyjmując narzędzie na swój stan powinien użyć aplikacji MoldMaker Scan i polecenia PRZYJMIJ NA STAN. W ten sposób automatycznie potwierdzi on dokładną datę i godzinę przyjęcia danego narzedzia na swój stan. Będziesz widział tą datę w systemie.
  Podczas wydania narzędzia ze stanu podwykonawca powinien użyć polecenia WYDAJ ZE STANU. Będziesz widział tą datę w systemie.
  W ten sposób odbywa się kontrola przekazywania narzędzia między firmami.
 • Obszar 2 : Monitoring pracy narzędzia u podwykonawcy.
  Możesz zobligować podwykonawcę do zainstalowania u siebie Koncentratora MMCD, który będzie regularnie przekazywał informacje o stanie pracy Twojego narzędzia. Będziesz widział kiedy narzędzie pracuje, ile odbyło cykli, jaką ma temperaturę, kiedy miało przestoje, czy licznik nie został odkręcony, czy przycisk cykli nie został mechanicznie zablokowany.
  Zamiast Koncentratora MMCD możesz również zobligować podwykonawcę do dokonywania regularnych odczytów stanu licznika za pomocą aplikacji MoldMaker Scan.

Czy istnieje możliwość przetestowania systemu MoldMaker?

Tak, możesz to zrobic na 2 sposoby:

1. Załóż konto w systemie MoldMaker i przetestuj wszystkie funkcjonalności.

Administrator systemu aktywuje Twoje konto po zweryfikowaniu w ciągu 24 godzin.

2. Możesz również wypożyczyć na okres 1 miesiąca bezpłatny zestaw testowy składający się z 4 szt liczników MMC-11 Standard oraz 1szt Koncentratora MMCD ver GSM. Umożliwi ci to dokładne przetestowanie wszystkich funkcjonalności systemu na żywo.

Prosimy o kontakt mailowy: moldmaker@moldmaker eu.

Co to jest Udostępnianie narzędzia?

Udostępnienie narzędzia to zgoda na przyjęcie narzędzia na stan innej firmy i dostęp do jego parametrów.
Przykład: firma A wysyła narzędzie do produkcji do firmy B. Zatem powinna udzielić danemu narzedziu udostępnienia „dla podwykonawcy” na odpowiedni okres. Firma B przyjmując narzędzie na swój stan powinna potwierdzić przyjęcie go na swój stan za pomocą aplikacji Moldmaker Scan (polecenie „PRZYJMIJ NA STAN”) . Od tej pory narzędzie widnieje w rejestrze firmy A jako „narzędzie wysłane” zaś w rejestrze firmy B jako „narzędzie zewnętrzne”. Daje to obu firmom możliwość zdalnego podglądu pracy tego narzędzia .

Występują 2 rodzaje udostępnienia:

 • Udostępnienie dla Narzędziowni – gdzie możliwa jest edycja wszystkich parametrów narzędzia (tzw. „zgoda zaufana”)
 • Udostępnienie dla Podwykonawcy – zgoda tylko na podgląd parametrów narzędzia

Co to są „narzędzia zewnętrzne” i „narzędzia wysłane” ?

„Narzędzia zewnętrzne” to narzędzia obce, które przyjechały do nas i zostały przyjęte na nasz stan, np. w celu kontynuowania produkcji. Przyjęcie ich na stan umożliwia nam zarządzanie nimi w identyczny sposób jak naszymi narzędziami. Narzędzia takie są widoczne zarówno w rejestrze Właściciela jak i w naszym.
„Narzędzia zewnętrzne” są widoczne w naszym rejestrze na tle błękitnym, zaś w rejestrze Właściciela są widoczne na tle zielonym jako „Narzędzia wysłane”.

Aby firma mogła przyjąć obce narzędzie na swój stan trzeba udzielić temu narzędziu „udostępnienia” oznaczając odpowiedni typ udostępnienia i okres. Opisane we wcześniejszym pytaniu.

Co to jest cesja narzędzia?

Cesja narzędzia jest to trwałe przekazanie narzędzia z rejestru twojej firmy do innej firmy. Stosowane np. przy sprzedaży narzędzia . Przykład: narzędziownia może wykonać narzędzie i sprzedać je do innej firmy.

Aby dokonać cesji narzędzia należy użyć polecenia „Cesja formy”. Podczas cesji trzeba wpisać kod przekazania, który należy uzyskać od drugiej firmy. Twój kod przekazania formy można odczytać w menu Statystyki.

Czy mogę przełożyć licznik do drugiego narzędzia? Moje narzędzie zakończyło produkcję i nie będzie już używane. W jaki sposób to zrobić? Na co mam zwrócić uwagę?

Tak, można dowolnie przekładać liczniki pomiędzy formami. Można to zrobić na 2 sposoby:

 • Sposób 1: Należy użyć aplikacji MoldMaker Scan i polecenia USUŃ LICZNIK Z NARZĘDZIA, a następnie polecenia PRZYPISZ DO ISTNIEJĄCEGO NARZĘDZIA bądź UTWÓRZ NOWE NARZĘDZIE.
 • Sposób 2: Ręcznie przepisać MAC adres licznika z jednego narzędzia do drugiego.

Pamiętaj, że :

 • usuwając przypisanie licznika z pierwszego narzędzia ilość cykli naliczona do tej pory przez licznik pozostaje zachowana dla tego narzędzia , np. 158 000.
 • wartości na liczniku nie można zmienić samodzielnie (jedynie wysyłając licznik do autoryzowanego serwisu)
 • licznik po przypisaniu do drugiego narzędzia będzie kontynuował zliczanie, zatem drugie narzędzie rozpocznie naliczanie cykli od wartości 158 001.
 • pamiętaj, że może to wpłynąć na wykres wydajności narzędzia

Dlaczego karty serwisowej nie można skasować/edytować po 24 godzinach?

Karta serwisowa to dokument ścisły, który służy do ewidencjonowania wykonywanych czynności serwisowych przy narzędziach produkcyjnych. Tylko przez 24 godziny od jej utworzenia możesz ją edytować bądź skasować. Po tym czasie karty serwisowej nie można zmienić.

Co oznacza czerwona ikona NFC oraz napis „Licznik jest zaprogramowany: xxxx” ?

Wartość podana po „Licznik jest zaprogramowany: ” to aktualna najbliższa wartość po osiągnięciu której na liczniku wyświetli się napis „SERVICE”, informujący o wystąpieniu przypomnienia serwisowego.
Czerwona ikona NFC oznacza że powinieneś dokonać synchronizacji tej wartości z przypomnieniem w harmonogramie serwisowym, które zmieniłeś od czasu ostatniej synchronizacji. Synchronizacji dokonuje się za pomocą aplikacji MoldMaker Scan i polecenia „Zarządzaj harmonogramem”. Wystarczy przyłożyć telefon do odpowiedniego licznika. Aplikacja wykona synchronizację automatycznie.

Pamiętaj że:  jeśli nie dokonasz synchronizacji to napis „SERVICE” może wyświetlić się w innym momencie niż zaprogramowano w harmonogramie serwisowym.

Czy Koncentrator MMCD może łączyć się przez Wi-Fi?

W celu zwiększenia czułości i zasięgu Koncentratora MMCD LAN został on zaprojektowany i wykonany bez użycia łączności bezprzewodowej Wi-Fi. Działa tylko z siecią LAN.

Jeśli na Twojej hali produkcyjnej nie ma okablowania LAN możesz zastosować Koncentrator MMCD GSM, który nie wymaga podłączenia do lokalnej sieci LAN. Wymaga natomiast aktywnej karty SIM dowolnego operatora GSM. Wymagana ilość danych internetowych to około 0,7 GB / mies.

Nie mogę usunąć użytkownika typu Administrator?

System posiada zabezpieczenie, zgodnie z którym dla konta danej firmy musi istnieć przynajmniej jeden użytkownik typu Administrator. Aby usunąć/zmienić istniejącego użytkownika typu Administrator należy utworzyć drugiego użytkownika typu Administrator, zalogować się na niego i z jego poziomu usunąć pierwszego użytkownika typu Administrator.