Loader
Tło

MMC-11

Bezprzewodowy licznik cykli

Wygodny i szybki odczyt stanu liczników na hali produkcyjnej.

Opatentowane i innowacyjne rozwiązanie technologiczne. Licznik posiada obudowę wykonaną z tworzywa PA6GF15, 8 cyfrowy wyświetlacz zabezpieczony szybką frontową z PMMA, przycisk cykli i przycisk demontażu. Gabaryt licznika i rozstaw śrub mocujących jest zgodny z gabarytami standardowych liczników do form. Można go stosować zamiennie z licznikami mechanicznymi. Ciekawostką jest przycisk demontażu, który stanowi zabezpieczenie przed nieuprawnionym odkręceniem licznika od podłoża. W takiej sytuacji generowane jest powiadomienie o demontażu. Licznik posiada wbudowany nadajnik emitujący bieżącą wartość licznika oraz inne sygnały kontrolne, które mogą być odbierane na dwa sposoby: za pomocą telefonu z systemem Android i zainstalowanej aplikacji MoldMarker Scan oraz za pomocą Koncentratora MMCD. Licznik wyposażony jest ponadto w zbliżeniowy układ nadawczo-odbiorczy NFC, który umożliwia komunikację dwukierunkową z wykorzystaniem telefonu z aplikacją MoldMaker Scan. Fizyczne działanie nadajnika polega na okresowym wysyłaniu bardzo krótkich impulsów cyfrowych. Sygnał radiowy korzystnie odbija się od różnych metalowych powierzchni, rozchodząc się we wszystkich kierunkach.

 • Zasięg nadawania to 30-100 m.
 • Czas pracy baterii to minimum 5 lat.
 • Dopuszczalna temperatura pracy w zależności od wersji: 85°C, 125°C, 150°C, 205°C

System MoldMaker

Odczyt i gromadzenie danych z liczników pracujących przy formach wtryskowych.  Zdalny podgląd pracujących form nawet w odległej lokalizacji. Statystyki i wykresy wydajności. Rejestr przeglądów technicznych, przypomnienia serwisowe, itp…

Więcej
Play

FUNKCJONALNOŚĆ

komunikacja Bluetooth oraz NFC

za pomocą Koncentratora MMCD
lub aplikację mobilną w telefonie

bezprzewodowy i nie-resetowalny

odczyt liczników do 30m

brak możliwości skasowania licznika

powiadomienia, przypomnienia

w przypadku odkręcenia licznika od formy,
o planowanych przeglądach, remontach

równoczesny odczyt kilkuset liczników na hali

niezależnie od ilości liczników
trwa to kilkanaście sekund

Tło klikacz

5 lat

żywotności baterii

temperatura pracy 85°C, 125 °C, 150 °C, 205 °C

rejestry narzędzi i materiałów

rejestr tworzyw, blach tłocznych,
wtryskarek, pras, części zamiennych

zarządzanie dokumentacją

karty serwisowe, checklisty kontrolne,
harmonogramy przeglądów, Karty Narzędzia

obliczenia statystyczne

procentowy udział czasu produkcji i przestojów,
obliczenia współczynnika efektywności OEE,
wykresy wydajności, zużycie tworzywa

Aplikacja mobilna
Aplikacja mobilna

APLIKACJA MOBILNA

Za pomocą aplikacji pracującej w systemie Android na dowolnym urządzeniu
typu smartfon lub tablet wyposażonym w interfejs Bluetooth i NFC
można wykonać odczyt stanu liczników, przesłać odczyty do serwisu,
dokonać przyjęcia nowej formy, konfiguracji, odczytać Kartę Formy
czy też dodać notatkę serwisową.

Ciekawą możliwością jest obrót wyświetlacza LCD, dzięki czemu licznik
może być zamontowany “do góry nogami”.

 

Pobierz aplikację

SERWIS INTERNETOWY

To serce systemu MoldMaker. Umożliwia podgląd stanu liczników, zarządzanie rejestrem form wtryskowych, ustawianie przypomnień o przeglądach, drukowanie Kart Formy Wtryskowej i raportów serwisowych, przeglądanie wykresów wydajności i aktywności form wtryskowych.

Zaloguj się Załóż konto
Aplikacja desktopowa
Aplikacja desktopowa

OFERTA

WERSJA LICZNIKAMMC 11
MINI
MMC 11
STANDARD
MMC 11HTMMC 12HTMMC 12UHTMMC 24
Wyświetlacz 8-cyfrowy LCD Marker Marker Marker
Metka narzędzia Marker Marker Marker Marker Marker Marker
Odczyt bezprzewodowy ( BT ) Marker Marker Marker Marker Marker Marker
Odczyt zbliżeniowy ( NFC ) Marker Marker Marker Marker Marker Marker
Pełne funkcjonalności systemu MoldMaker Marker Marker Marker Marker Marker
Współpraca z Koncentratorami MMCD Marker Marker Marker Marker Marker
Odporność temperaturowa 85ºC Marker Marker Marker Marker Marker Marker
Odporność temperaturowa 125ºC Marker Marker Marker
Odporność temperaturowa 150ºC Marker Marker
Odporność temperaturowa 205ºC Marker
Przycisk demontażu Marker Marker Marker Marker
Obsługa cykli pracy wtryskarek lub pras Marker

Dostępne pozycje systemu MoldMaker

Odporność
temperaturowa
Licznik MMC-11 MINI 85°C
Licznik MMC-11 Standard 85°C
Licznik MMC-11 HT (High Temperature) 125°C
Licznik MMC-12 HT (High temperature) 150°C
Licznik MMC-12 UHT (Ultra High Temperature) 205°C !
Licznik MMC-24 85°C
Aplikacja mobilna MoldMaker Scan - bezpłatna -
Koncentrator MMCD (wersja LAN) -
Koncentartor MMCD (wersja GSM) -

Opłaty za użytkowanie serwisu moldmaker.eu

Cena
Funkcjonalność podstawowa bezpłatnie
Funkcjonalność zaawansowana Opłata abonamentowa prepaid
stawka miesięczna za przedłużenie abonamentu o:
- do 2 miesięcy: 15zł /licznik
- 3 do 4 miesięcy: 13,50zł /licznik
- 5 do 6 miesięcy: 12 zł /licznik
- 6 do 12 miesięcy: 10,50zł /licznik
- powyżej12 miesięcy: 7,50zł /licznik

lub
umowa abonamentowa.

Porównanie funkcjonalności serwisu moldmaker.eu

Funkcjonalność podstawowa (bezpłatnie)Funkcjonalność zaawansowana
Odczyt bezprzewodowy do 30m Marker Marker
Odczyt zbliżeniowy Marker Marker
Karta Formy Wtryskowej Marker Marker
Harmonogramy serwisowe Marker
Karty serwisowe Marker
Obliczenia wydajności pracy narzędzia Marker Marker
Czujnik demontażu licznika Marker Marker
Moduł części zamiennych Marker
Moduł zleceń serwisowych Marker
Alarm i monitoring demontażu licznika Marker
Status pracy formy Marker Marker
Status mocy odbieranego sygnału Marker Marker
Powiadomienie "SERVICE" na wyświetlaczu licznika Marker
Udostępnianie formy Marker

AKCESORIA

Akcesorium

Koncentrator MMCD

Urządzenie odbiorcze, opcjonalne, bezobsługowe i automatyczne, które regularnie pobiera
odczyty z liczników będących w zasięgu i przesyła je do serwisu. Dla pokrycia
zasięgiem wielkich hal produkcyjnych można zainstalować kilka koncentratorów,
które pracują wtedy grupowo.

Pełni ono także rolę zabezpieczenia na wypadek braku połączenia internetowego z serwisem, przechowuje odczyty z liczników w swojej wewnętrznej pamięci, a po uzyskaniu połączenia internetowego przesyła zebrane dane do serwisu zachowując ciągłość pracy.

Przesyłanie zebranych danych z liczników do serwisu moldmaker.eu kolekcjonującego dane odbywa się w odstępach 5 minutowych. Koncentrator MMCD jest wygodnym uzupełnieniem telefonu z aplikacją MoldMaker Scan. Ciekawe jest to, że zarówno aplikacja Moldmaker Scan jak i Koncentrator MMCD pełnią tę samą podstawową funkcję – przesyłanie danych z liczników na serwer. Różnica polega na tym, że koncentrator robi to cyklicznie, bezobsługowo i regularnie, natomiast aplikacja „na żądanie” użytkownika.

Aplikacja MoldMaker Scan posiada dodatkowo funkcjonalności konfiguracyjne dostępne przez komunikację zbliżeniową NFC polegającą na przyłożeniu telefonu do licznika. Można wtedy uzyskać informacje np. podgląd parametrów formy, odczyt raportów serwisowych, konfiguracja harmonogramów, itp.
Koncentratory MMCD stosuje się w firmach posiadających wiele form wtryskowych, gdzie potrzebna jest szybkość i regularność zbierania danych z pracujących form. Koncentrator montuje się na suficie lub na ścianie, z dala od metalowych elementów i urządzeń, które mogłyby zakłócać jego pracę, takich jak routery WiFi, zasilacze impulsowe, lampy. Miejsce instalacji dobiera się tak, aby koncentrator miał jak najlepsze warunki pracy i obejmował swym zasięgiem jak największy obszar. Koncentrator podłącza się do internetu za pomocą kabla LAN. Z założenia urządzenie nie współpracuje z siecią Wi-Fi. W halach produkcyjnych nie posiadających infrastruktury LAN stosuje się Koncentartor w wersji GSM, który łączy się z serwerem przez sieć telefonii komórkowej. W przypadku potrzeby pokrycia zasięgiem dużych hal produkcyjnych, stosuje się większą liczbę koncentratorów.

Schemat działania Systemu MoldMaker

bottom_schama

To przełom w ekspresowym i wygodnym odczycie liczników cykli!

System MoldMaker to rozwiązanie technologiczne przeznaczone zarówno dla małych, jak i dla dużych firm, zajmujących się przetwórstwem tworzyw sztucznych. Służy do bezprzewodowego odczytu liczników zamontowanych przy formach wtryskowych, zapewniając bieżący podgląd postępu produkcji na formach.

Idea systemu opiera się na kilku prostych krokach:

 1. Odczyt on-line liczników pracujących przy formach na hali produkcyjnej
 2. Przesyłanie danych do serwisu moldmaker.eu
 3. Wizualizacja bieżących statystyk i postępów pracy form
 4. Uporządkowanie informacji i czynności wymaganych przy obsłudze form, takich jak:
  rejestr form wtryskowych, historia kart serwisowych, harmonogramy przypomnień,
  dostęp do Kart Form Wtryskowych, monitoring pracy formy, alarmy o różnych
  zdarzeniach, itp.

System MoldMaker z punktu widzenia korporacji jest narzędziem do monitorowania należących do niej fabryk. Dostępne są statystyki generowane dla pojedynczych fabryk jak i dla całej korporacji. System MoldMaker został zaprojektowany również do zdalnego monitorowania podwykonawców realizujących produkcję na formach powierzonych. Jako zabezpieczenie, system wykrywa demontaż licznika z formy, jak i mechaniczne zablokowanie przycisku cykli.

System MoldMaker z punktu widzenia małych firm, posiadających nawet tylko kilka wtryskarek,  jest narzędziem do wygodnego sczytywania stanu liczników pracujących na hali, do wizualizacji pracy form lub przestojów oraz uporządkowania czynności związanych z przeglądami i obsługą form.

W celu korzystania z systemu MoldMaker należy zamontować liczniki MMC-11 w formach wtryskowych. Następnie w serwisie https://moldmaker.eu rejestruje się konto firmowe. Dana firma może posiadać jedno konto, które może mieć wielu użytkowników. W przypadku dużych korporacji każda z firm należących do korporacji zakłada własne konto. Korporacja natomiast może monitorować wszystkie swoje firmy.

Wspomniane powyżej Karty Formy dostępne w systemie stanowią dokumenty szczegółowe, opisujące budowę i parametry techniczne posiadanych form. Mogą być wykorzystywane do różnych celów związanych z eksploatacją, konstrukcją i
projektowaniem nowych form. Notatki serwisowe oraz harmonogramy przypomnień są narzędziami ułatwiającymi terminowe zarządzanie formami wtryskowymi od strony przeglądów, napraw, czynności okresowych lub planowanych. Zapewniają ścisłą historię wykonywanych czynności.

Części składowe systemu:

 • Liczniki bezprzewodowe MMC-11
 • Smartfon z zainstalowaną aplikacją MoldMaker Scan
 • Dowolny komputer z dostępem do internetu 
 • Koncentrator MMCD (urządzenie opcjonalne)